Automatische dosering
Het wand doseersysteem gebruikt het handige Venturi-principe: bij het openen van de waterkraan ontstaat onderdruk in het Venturi ventiel, hierdoor wordt automatisch het geconcentreerde reinigingsmiddel verdund met leidingwater. Het systeem is uitgerust met een terugslagklep conform de Kiwa norm.

Automatische vulling
Voor het automatisch vullen wordt de slang met een eenvoudige koppeling aan de schrobmachine bevestigd. Wanneer de schoonwatertank volledig is gevuld, stopt automatisch de watertoevoer. Tijdens de vultijd kan de gebruiker andere werkzaamheden verrichten en hoeft niet bij de machine te blijven: efficiënt en economisch verantwoord.

Onboard-Doseersysteem
De kern van het on-board doseersysteem wordt gevormd door een variabel instelbare pomp die op of in de schrobzuigmachine wordt gemonteerd. De inzet van het reinigingsmiddel wordt automatisch gekoppeld aan de watertoevoer naar het schrobgedeelte van de machine. Ook wanneer de gebruiker de watertoevoer verhoogt of reduceert, wordt over- of onderdosering voorkomen.

FastFill
Het FastFill-systeem is bijzonder geschikt om grotere schrob-zuigmachines te vullen. Het FastFill-systeem kent 2 uitvoeringen: 150 of 300 liter tank. Beide uitvoeringen vullen uw schrob-zuigmachine met maar liefst 120 liter per minuut. Het FastFill doseersysteem garandeert telkens weer de juiste mengverhouding en is inzetbaar voor alle typen en merken schrobzuigmachines.

Hako-Chemical on Demand
Innovatie voor de beste reiniging
Wij streven voortduren naar het verbeteren van onze producten. Wij proberen zo het werk te verlichten, de bedrijfskosten te laten zakken en het milieu schoon te houden. Een voorbeeld hiervan is Chemical on Demand.

Economische efficiëntie en perfect schoon door één duw op de knop!
Enkel als je op de knop drukt wordt er reinigingsmiddel toegevoegd en gebruikt. Hierdoor kan je oppervlakken die niet hardnekkig vuil zijn zonder reinigingsmiddel reinigen.
Minder reinigingsmiddel, milieuvriendelijker – dankzij Hako-Chemical on Demand:
• Enkel waar nodig gebruik van reinigingsmiddelen.
• Bij niet hardnekkig vuil zonder reinigingsmiddelen reienigen en doordoor milieuvriendlijk reinigen.
• Bij hardnekkig vuil word de toevoer van reinigingsmiddelen met 1 druk op de knop geactiveerd.
• Nauwkeurig en productief doseersysteem.